Trafikverkets förslag till föreskrifter om riksväg 15 genom Hallands, Kronobergs, Skåne och Blekinge län

 Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

Riksväg 15