Trafikverkets förslag till föreskrifter om upphävande av riksväg mellan Motala och Ödeshög

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.