Trafikverkets förslag till föreskrifter om varierande högsta tillåtna hastighet på väg E6.20 i Göteborg, Västra Götalands län

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.