Trafikverkets förslag till nya föreskrifter för väg 121 i Skåne län

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.