Trafikverkets förslag till nya föreskrifter för väg 23 och 34, Kalmar län

Trafikverkets förslag till nya föreskrifter för väg 23 och 34, Kalmar län Rubricerade ärenden, era diarienummer TRV2017/59270 och TRV2011/54250, har remitterats till Regelrådet. Förslagen medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i dessa ärenden.