Trafikverkets förslag till nya föreskrifter för väg E6.20, Västra Götalands län

 

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.