Trafikverkets förslag till nya föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 1 i Skåne län

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Det bakomliggande förslaget

Beredningsunderlag (pdf 649 KB)