Trafikverkets förslag till nya föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 26 och 195 i Jönköpings län

De föreslagna föreskrifterna medför såvitt kan bedömas begränsade ekonomiska effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.