Trafikverkets förslag till tillfälliga föreskrifter om öppningstider för bron över Falsterbokanalen på väg 100 i Vellinge kommun, Skåne län

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.