Transportsstyrelsens förslag till ändringar i tidigare remitterat förslag till föreskrifter och allmänna råd om rapporteringsskyldighet för fartyg i vissa fall

De föreslagna ändringarna medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.