Transportsstyrelsens förslag till föreskrifter om ändring i Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2006:10)

De föreslagna föreskrifterna medför såvitt kan bedömas begränsade ekonomiska effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende men beklagar samtidigt att detta kanslisvar dröjt så länge.