Transportstyrelsens föreskrifter (2012:115) om meddelande av parkeringsanmärkning m.m

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.