Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2002:17) om säkerheten på passagerarfartyg i inrikes trafik

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 31 oktober 2017 med angiven svarstid den 7 november 2017 och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.