Transportstyrelsens föreskrifter om lastsäkring och kontroll av lastsäkring på och i fordon

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

lastsäkring