Transportstyrelsens föreskrifter om särskilda bestämmelser för flygbriefingtjänst (AIS)

Förslagen medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.