Transportstyrelsens förslag om upphävande av Järnvägsstyrelsens föreskrifter (JvSFS 2008:05) om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet gällande tillgänglighet för funktionshindrade

Såvitt kan bedömas är förslaget en direkt följd av en EU-förordning, vilket inte omfattas av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.