Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om vakthållning

Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om vakthållning Rubricerade ärende, diarienummer TSS 2010-3295, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.