Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om yrkeskunnande för yrkesmässig trafik m.m.

Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om yrkeskunnande för yrkesmässig trafik m.m. Rubricerat ärende, ert diarienummer TSV 2011-3049, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.