Transportstyrelsens förslag till ändring av övergångsbestämmelser i föreskrifter för flygplatser

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende

Det bakomliggande förslaget

Konsekvensutredning ()

Taggar:

Flygplatser