Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter om radioutrustning på fartyg

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.