Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter (TSFS 2009:101) om säkerheten på höghastighetsfartyg (HSC-koden 1994) och föreskrifter (TSFS 2009:102) om säkerheten på höghastighetsfartyg (HSC-koden 2000)

Rubricerat ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag