Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter (TSFS 2012:97) om traktorer

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

traktorer