Transportstyrelsens förslag till ändring i Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.