Transportstyrelsens förslag till ändringar i föreskrifter för flygplatser (AGA)

Rubricerade ärende, diarienummer TSF 2015-106, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 28 MB)

Taggar:

Flygplatser