Transportstyrelsens förslag till ändringar i föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:57) om säkerhetsprövning och kompetenskrav – luftfartsskydd, m.fl.

Transportstyrelsens förslag till ändringar i remitterade föreskrifter innebär hänvisningar till och återgivande av innehållet i EU-förordningar på området, vilka är direkt tillämpliga i Sverige. Det ligger därmed inte i Regelrådets uppdrag att yttra sig i ärendet.

Taggar:

luftfartsskydd