Transportstyrelsens förslag till ändringar i föreskrifter om luftfartsskydd

Transportstyrelsens förslag till ändringar i remitterade föreskrifter innebär hänvisningar till och återgivande av innehållet i en EU-förordning på området, vilken är direkt tillämplig i Sverige. Det ligger därmed inte i Regelrådets uppdrag att yttra sig i ärendet.

Taggar:

luftfartsskydd