Transportstyrelsens förslag till föreskrifter för fartyg i nationell sjöfart m.m.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig