Transportstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om obemannade raketer och uppsläpp av föremål för rörelse i luften

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.