Transportstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i vägtunnlar

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende

Regelrådets yttrande

Remissvar (pdf)

Det bakomliggande förslaget

Föreskriftsförslag ()