Transportstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om tävling eller uppvisning på väg med cykel m.m.

Transportstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om tävling eller uppvisning på väg med cykel m.m. Rubricerade ärende, diarienummer TSV 2011-4467, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.