Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om ackreditering av kontrollorgan, kontroll och plombering av färdskrivare samt installationsskylt

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende