Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om ackreditering av kontrollorgan samt kontroll av hastighetsregulator

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()