Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om ackreditering av kontrollorgan samt kontroll av hastighetsregulator

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.