Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om ansökan om och godkännande som handledare vid privat övningskörning

Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om ansökan om och godkännande som handledare vid privat övningskörning Rubricerade ärende, diarienummer TSV 2010-9176, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.