Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om BCL-M-Materielbestämmelser

Förslagen medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.