Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om eurokurs på området yrkesmässig trafik på väg

Såvitt Regelrådet kan bedöma är de föreslagna reglerna en direkt följd av en EU-förordning.
Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.