Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om färd med långa och tunga fordonståg mellan Överkalix och Piteå

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.