Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om färd med långt och tungt fordonståg, lastbil och två släpkärror, mellan Malmö och Göteborg

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.