Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om färd med lastbil med två påhängsvagnar mellan Malmö och Göteborg

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

lastbilstrafik