Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om förarprov

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Remiss (pdf 1 MB)

Taggar:

förarprov