Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om förnyelse av körkort genom förmedling av utlandsmyndighet

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.