Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om inbetalning av sanktionsavgifter och överlastavgifter

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.