Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om luftfartsskydd

Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om luftfartsskydd Rubricerade ärende, diarienummer TSL 2011-3884, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.