Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om namn på trafikplats för järnväg

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.