Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om radiotelefoni och fraseologi

Rubricerade ärende, ert diarienummer TSF 2018-5, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har inte kunnat behandla rubricerat ärende under den angivna svarstiden, dessvärre på grund av felaktig intern hantering av remissen.

Taggar:

Radiotelefoni