Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om säkerhet på fartyg med speciellt användningsområdet

Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om säkerhet på fartyg med speciellt användningsområdet Rubricerade ärende, ert diarienummer TSS 2009-4205, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.