Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om skylt vid övningskörning och körträning samt uppsikt över övningskörning i trafikskola, m.m.

Förslaget medför, såvitt Regelrådet kan bedöma, begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.