Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om trafikantinformation

Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om trafikantinformation Rubricerade ärende, diarienummer TSJ 2011-1809 inkom till Regelrådet den 18 november 2011 med angiven svarstid senast den 2 december 2011. Regelrådet saknar möjlighet att inom den angivna svarstiden yttra sig över förslaget. Regelrådet avger därför inget yttrande i detta ärende.