Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om undantag för fordon importerade för eget bruk m.m. samt upphävande av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:25) om undantag för fordon importerade för eget bruk m.m.

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.