Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om vakthållning

Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om vakthållning Rubricerat ärende, ert diarienummer TSS 2010-3295, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.