Transportstyrelsens remiss av förslag till föreskrifter om ändring i föreskrifter om förarprov behörighet A1, A2, A, C1, C, C1E och CE

Transportstyrelsens remiss av förslag till föreskrifter om ändring i föreskrifter om förarprov behörighet A1, A2, A, C1, C, C1E och CE